สวัสดีปีใหม่2562 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด ขอให้ร่ำรวย สุขภาพดี มีความสุขตลอดปี
 วันนี้: 2 คน
ทั้งหมด: 55894 คน
 
 

viagra suisse cialis suisse levitra suisse kamagra suisse viagra svizzera cialis svizzera

 

 
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี ( 600,000 )
โดย: นิภัทร วันที่:2019-05-17 08:42:13
 ใบรับรองแพทย์ สมัคร ฌกส.(สสธท.) เริ่มใช้ 1 เม.ย 62
โดย: นิภัทร วันที่:2019-03-19 15:44:50
 แบบฟอร์มการสมัครล้านที่2(กสธท)
โดย: แขก วันที่:2019-03-05 09:38:03
 กำหนดขั้นตอนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดย: นิภัทร วันที่:2018-11-23 14:32:06
 ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ฯ
โดย: นิภัทร วันที่:2018-10-11 10:29:53
 รับสมัครบุตรสมาชิกรับทุนส่งเสริมการศึกษา
โดย: นิภัทร วันที่:2018-10-11 10:26:42
 แบบแสดงความประสงค์เพิ่ม-ลด การถือหุ้น
โดย: นิภัทร วันที่:2018-10-11 10:24:52
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
โดย: นิภัทร วันที่:2018-09-18 09:40:48
 ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ สส.ชสอ.(600,000) กรณีพิเศษ
โดย: นิภัทร วันที่:2018-08-10 13:34:55
 สมัคร สสธท อายุ 70ปี
โดย: นิภัทร วันที่:2017-05-31 06:08:49
 

 
 
   
 
พิจารณาเงินกู้มีนาคม2562
 
   
 
ข่าวกรรมการประชุม สสธท มี.ค.2562
 
   
 
ข่าว ก.พ.2562/1
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญ สสธท ปี2562
 
   
 
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562/1
 
   
 
ข่าว กพ2562 พิจารณาเงินกู้
 
   
 
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่2 มกราคม2562/1
 
   
 
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร
 
   
 
ประชุมประจำเดือนพ.ค.60
 
   
 
ประชุมประจำเดือนเมษายน2560
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.00%

เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ( ATM) 

6.00%

เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.00%

เงินกู้สามัญ

6.00%

เงินกู้พิเศษเพื่อจ่ายประกันภัย 

3.00%

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนยานพาหนะ

4.00%

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร

5.00%

 

 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์

 3.00

ออมทรัพย์ ATM 3.00

 

 
 
 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF